Blog

Zawieszenie płatności rat w Banku BPH

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 czerwca 2022 udzielił zabezpieczenia roszczeń Frankowiczów i zawiesił płatność rat kapitałowo-odsetkowych na czas procesu.

Zabezpieczenia udzieliła SSO Jowita Cieślik w sprawie o sygn. akt XXVIII C 11511/22

Frankowiczów reprezentuje adwokat Aneta Majkowycz.

Dzięku postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klienci już nie muszą płacić kolejnych rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o ustalenie nieważności spornej umowy.

Zdjęcie: Gazeta Wyborcza