Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego w jaki sposób chronimy Twoje dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Adwokat Tomasz Majkowcz, NIP: 7431859400, ul. Mińska 23 lok. 55, 03-808 Warszawa

Dane kontaktowe: kancelaria@madwokaci.pl, tel. + 48 692 479 841,

adres do korespondencji: skr. poczt. nr 44, 00-997 Warszawa UP 92

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych oraz w celach marketingowych.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych mogą zgodnie z RODO stanowić:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych np. w celu dochodzenia roszczeń, w celach analitycznych i statystycznych, w celach badania satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Odmowa podania danych może prowadzić do braku możliwości skorzystania z naszych usług lub braku możliwości nawiązania z Tobą kontaktu

Środki bezpieczeństwa

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych np. związanych z rachunkowością lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawarta umową lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Profilowanie

W związku z prowadzonym przez nas Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Serwisie i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób treści.

Masz prawo

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO oraz/lub art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia swoich danych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO).

Ciasteczka

W naszym serwisie wykorzystujemy tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na Twoim urządzeniu. Pliki cookies wykorzystujemy do zapamiętywania informacji o Twojej sesji, w celach statystycznych, marketingowych oraz udostępniania funkcji Serwisu.

Pliki cookies możesz w każdej chwili usunąć w swojej przeglądarce internetowej oraz zablokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

Podmioty przetwarzające

Twoje dane mogą być przekazywane do tzw. podmiotów przetwarzających, z którymi posiadamy podpisaną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Taki podmiot musi spełniać określone wymagania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmiotem przetwarzającym mogą być:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • biuro rachunkowe,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • dostawca oprogramowania służącego do komunikacji,
 • podmiot zapewniający wsparcie techniczne.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

Twoje dane mogą być przekazywane do podmiotów spoza Unii Europejskiej.