Blog

Zabezpieczenie ws Getin Banku

Sąd Okręgowy w Warszawie już po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji GETIN NOBLE BANKU udzielił naszym klientom zabezpieczenia poprzez zawieszenie spłaty kredytu frankowego i wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy kredytu frankowego w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia 11 października 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

Postanowienie zabezpieczające zostało wydane w sprawie o sygn. akt XXVIII C 14104/22.

Frankowiczów reprezentuje adwokat Aneta Majkowycz.