Blog

Wygrana z Santander Bank Polska

W dniu 27 września 2022 Sąd Okręgowy w Łodzi na skutek apelacji przygotowanej przez naszą kancelarię zmienił wcześniejszy niekorzystny dla Frankowiczów wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i przyznał Frankowiczom od Santander Banku Polska SA kwotę ponad 42 000 zł tytułem zwrotu części rat kredytu frankowego.

Sprawa toczyła się pod sygn. akt III Ca 456/21.

Klientów banku reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz, wspólnik zarządzający naszej kancelarii.