Blog

Wygrana w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu

W dniu 27 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie XVI C 1658/21 wydał pozytywny dla naszych klientów wyrok w sprawie o zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Sprawa dotyczy nienależnie pobieranych przez Bank Millennium opłat związanych z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu. Z niskim wkładem mamy do czynienia wtedy, gdy kwota kredytu przekracza 70% wartości kredytu. W takiej sytuacji Bank Millennium wymagał od klientów dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci wspomnianego ubezpieczenia. Tego typu zabezpieczenie było stosowane głównie w kredytach frankowych.

Istnieje jednak już ugruntowane orzecznictwo, że postanowienia umowy kredytu odnoszące się do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają niedozwolony charakter. Jakiś czas temu Bank Millennium podał nawet do publicznej wiadomości, że rezygnuje z pobierania kolejnych rat ubezpieczenia.

Nasza kancelaria reprezentowała klientów Banku Millennium. Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz.