Blog

Wygrana kancelarii z Deutsche Bankiem

Nasi adwokaci wygrali z Deutsche Bank proces o unieważnienie umowy kredytu frankowego.

W toku jednego procesu udało nam się unieważnić dwie umowy kredytu podpisane przez tych samych klientów z Deutsche Bankiem.

Tomasz Majkowycz, adwokat/wspólnik zarządzający

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4376/21 unieważnił dwie umowy kredytu i nakazał bankowi zapłatę ponad 297 tys. zł

Okoliczności wydania wyroku

Sprawa dotyczyła dwóch umowy kredytu frankowego zawartych w zbliżonym okresie czasu. Klienci byli zmuszeniu do zaciągnięcia drugie kredytu ponieważ kwota, którą bank im wypłacił po przeliczeniu z CHF na PLN nie starczyła na dokończenie inwestycji.

Motywy wyroku

Sąd Okręgowy podzielił prezentowaną przez nas argumentację, że obie umowy są nieważne i nakazał bankowi zwrot uzyskanych od klientów świadczeń. W ustnych motywach wyroku wskazano, że wzór umowy nie określał w sposób precyzyjny zasad przeliczania CHF na PLN, przez co bank posiadał silniejsza pozycję.

Wyrok jest nieprawomocny, bank złożył już zapowiedź apelacji.