Blog

Wstrzymanie licytacji domu Frankowiczów

Niedawno do naszej kancelarii zgłosiła się klientka, która kilka lat temu z uwagi na trudną sytuację osobistą zaczęła mieć problemy z kredytem frankowym. Kredyt został nagle wypowiedziany przez bank i na skutek niezłożenia przez kredytobiorcę sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa trafiła do komornika.

Klientka zgłosiła się do nas w momencie gdy komornik dokonywał już oszacowania jej domu rodzinnego. Dlatego też sprawa wymagała niezwłocznego działania z naszej strony.

W sprawie został złożony wniosek o zawieszenie licytacji komorniczej i zapowiedź złożenia powództwa przeciwegzekucyjnego w związku z nieważnością umowy kredytu. Na skutek wniosku naszej kancelarii Sąd Okręgowy w Krośnie w sprawie o sygn. akt I Co 98/22 zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy o pozbawienie nakazu zapłaty wykonalności.

Dodatkowo złożyliśmy u Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o złożenie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Rzecznik składał już skargi w podobnych sprawach innych Frankowiczów.

Istnieje zatem duża szansa na to, że uda się finalnie uratować dom klientki przed licytacją.