Blog

Unieważnienie umowy z Getin Bankiem

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 23 lutego 2022 w prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie unieważnił  umowę kredytu frankowego o wartości 500 tys. zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt: III C 1332/20.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał:

Umowa w swojej konstrukcji jest wadliwa, z uwagi na zastosowanie w niej niedozwolonych postanowień. Powodowie wykazali przesłanki do unieważnienia umowy. Kredytobiorcy w chwili podpisywania umowy nie znali nawet salda kredytu wyrażonego w CHF.

Okoliczności sprawy

W tej sprawie dochodziliśmy przed sądem unieważnienia umowy i zwrotu świadczeń spełnionych przez kredytobiorców. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna i przyznał kredytobiorcom ponad 400 tyś. zł w tytułem zwrotu rat kredytu frankowego.

Osoby prowadzące sprawę z ramienia kancelarii

Sprawę prowadzili adwokaci Aneta i Tomasz Majkowycz, wspólnicy zarządzający naszej kancelarii.