Blog

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

Kompleksowy program szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy AML

Przygotowaliśmy kompleksowy program szkoleń dla instytucji obowiązanych. Nasze szkolenia można wykorzystać w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, agencjach nieruchomości, trustach i wirtualnych biurach.

Tomasz Majkowycz, adwokat/wspólnik zarządzający

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie szkolenia dowiesz się na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie z zakresu AML jest skierowane do osób odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, członków zarządu taki instytucji, kadry kierowniczej oraz wszystkich zaangażowanych w działania AML.

Materiały szkoleniowe

Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory dokumentów AML.

Program szkolenia

 

1. Obowiązki AML 

 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ?

 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
 • Kiedy należy powołać Compliance Officera?

 

3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 • W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

 

4. Analiza ryzyka

 • Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?

 

5. Przykłady procedur z zakresu AML

 • Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.

 

6. AML w kontekście RODO

 • Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.

 

7. Środki ochrony sygnalistów

 • Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
 • Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?

 

8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy

 • Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

 

Szkolenia odbywają się w dedykowanej dla Państwa firmy formule.