Blog

Przewodnik po zgodności z Dyrektywą UE w sprawie ochrony sygnalistów

Przewodnik po zgodności z Dyrektywą UE w sprawie ochrony sygnalistów

 

Wprowadzenie

Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów stanowi znaczący krok naprzód w ochronie sygnalistów w całej Unii Europejskiej. Ten kompleksowy przewodnik pomoże Ci zrozumieć wymagania dyrektywy, kto musi się do niej stosować i jak zapewnić zgodność Twojej organizacji z tymi standardami.

Czym jest Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów?

25 września 2019 roku Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem jest zapewnienie spójnej ochrony sygnalistów w całej UE. Dyrektywa rozszerza zakres osób mogących zgłaszać naruszenia, rodzajów zgłaszanych naruszeń oraz mechanizmów ochrony sygnalistów.

Jakie są wymagania?

Dyrektywa nakłada na firmy obowiązek:

 • Zapewnienia wewnętrznych mechanizmów zgłaszania.
 • Edukacji pracowników na temat możliwości zgłaszania naruszeń.
 • Ochrony sygnalistów przed represjami.
 • Ustanowienia zewnętrznych kanałów zgłaszania.

Jak zapewnić zgodność?

Aby zapewnić zgodność z dyrektywą:

 • Utwórz wewnętrzne mechanizmy zgłaszania: Stwórz bezpieczną i poufną linię telefoniczną.
 • Edukacja i szkolenia pracowników: Przeprowadź szkolenia dotyczące procedur zgłaszania naruszeń.
 • Ochrona sygnalistów: Wprowadź silne polityki antyrepresyjne.
 • Mechanizmy monitorowania i działań następczych: Zapewnij rzetelne i bezstronne działania następcze na zgłoszenia.

Kto jest chroniony przez dyrektywę?

Dyrektywa oferuje ochronę szerokiemu gronu osób, w tym pracownikom, dyrektorom, pracownikom tymczasowym, podwykonawcom, osobom samozatrudnionym, akcjonariuszom i innym.

Jak sygnaliści mogą składać zgłoszenia?

Sygnaliści mogą składać zgłoszenia przez:

 • Kanały wewnętrzne: Poufne linie telefoniczne zarządzane przez firmę.
 • Kanały zewnętrzne: Organy ustanowione przez państwa członkowskie.
 • Kanały publiczne: Media lub inne platformy publiczne w określonych sytuacjach.

Retaliacja a Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów

Dyrektywa zawiera surowe środki antyrepresyjne. Firmy muszą udowodnić, że nie doszło do represji wobec sygnalistów, co przenosi ciężar dowodu na pracodawcę.

Jakie są wymagania dotyczące linii telefonicznych dla sygnalistów?

Linie telefoniczne muszą być dostępne, poufne i zdolne do przyjmowania zgłoszeń zarówno pisemnych, jak i ustnych, więc firmy powinny potwierdzać odbiór zgłoszenia w ciągu siedmiu dni i udzielać odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy.

Jakie są wymagania dotyczące anonimowości i poufności?

Polityki dotyczące anonimowości różnią się w zależności od państwa członkowskiego, ale poufność jest bezwzględnym wymogiem. Firmy muszą chronić tożsamość sygnalistów na każdym etapie procesu zgłaszania.

* Komunikacja, świadomość i szkolenia dotyczące linii telefonicznych

Podnoszenie świadomości i szkolenie pracowników w zakresie dyrektywy jest kluczowe. Upewnij się, że wszyscy pracownicy, kontrahenci i osoby trzecie są świadomi swoich praw i procedur zgłaszania.

* RODO a Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów

Linie telefoniczne dla sygnalistów muszą być zgodne z RODO. Obejmuje to zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

* Jak znaleźć dostawcę linii telefonicznej, który pomoże w zgodności?

Wybierz dostawcę linii telefonicznej, który oferuje:

 • Bezpieczne i anonimowe kanały zgłaszania.
 • Zgodność z RODO.
 • Łatwe w użyciu interfejsy zgłaszania.
 • Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zgłoszeniami i działaniami następczymi.

 

Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, Twoja organizacja może skutecznie wdrożyć Dyrektywę UE w sprawie ochrony sygnalistów, zapewniając ochronę sygnalistom i zgodność z przepisami UE.

 

Skontaktuj się z nami: