Blog

Prawomocne unieważnienie umowy z Raiffeisen (dawniej Polbank)

Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił prawomocnie umowę kredytu frankowego zawarta pomiędzy klientami naszej kancelarii a Raiffeisen Bank (dawniej Polbank). Wyrok wydano w sprawie o sygn. akt VI ACa 447/19.

W pierwszej instancji oddalono żądanie klientów banku. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem w sprawie XXV C 2940/18 uznał, że umowa jest ważna, ponieważ kurs franka szwajcarskiego stosowany przez bank był kursem rynkowym. Dlatego też złożyliśmy w imieniu kredytobiorców apelację, która została w całości uwzględniona przez Sąd Apelacyjny.

Sprawę prowadzili adwokaci Aneta i Tomasz Majkowycz.