Blog

Prawomocne unieważnienie umowy z Bankiem Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie unieważnił umowę kredytu o wartości 800 tys. zł. Wyrok wydano w sprawie o sygn. akt: I ACa 630/21

Klient po wyroku powiedział:

Czuję się lżejszy o 800 tys. długu.

Pan Marcin

Okoliczności sprawy

W tej sprawie przyjęliśmy taktykę oddzielnego dochodzenia unieważnienia umowy i zwrotu świadczeń. Najpierw zakończyła się sprawa o unieważnienie umowy. W toku jest obecnie sprawa o zwrot rat kredytu.

Uzasadnienie wyroku

Sądy obu instancji uznały, że umowa z Bankiem Millennium jest nieważna. Wyrok w I instancji wydano już na pierwszej rozprawie. Sąd powołał się na występowanie w umowie niedozwolonych zapisów.