Blog

Prawomocna wygrana z mBankiem

Prawomocna wygrana z mBankiem w sprawie o zwrot nadpłaconych rat kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku w sprawie o zwrot ponad 60 tys. zł nadpłaconych rat kredytu. Wyrok wydano w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 1570/19.

Okoliczności sprawy

Klienci domagali się od banku zwrotu ponad 60 tys. zł. Kwota ta została obliczona w ten sposób, że z umowy kredytu frankowego usunięto przelicznik z CHF na PLN. W konsekwencji umowę traktuje się jak kredyt złotówkowy, ale oprocentowany Liborem.

Uzasadnienie wyroku

Sądy obu instancji podzieliły prezentowaną przez naszą kancelarię argumentację w zakresie tego, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowy i usunęły je z umowy. W wyniku tej operacji okazało się, że klienci mają spora nadpłatę kredytu, co potwierdził biegły sądowy.