Blog

Postępowanie wyjaśniające w UOKiK w sprawie nieautoryzowanych transakcji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w celu wyjaśnienia w jaki sposób Bank Pekao S.A. realizuje uprawnienia konsumentów do zwrotu środków w przypadku nieautoryzowanych transakcji w świetle wymagań dyrektywy PSD II oraz ustawy o usługach płatniczych.

Sprawa dotyczy włamania na konto bankowe i zaciągnięcia w imieniu klienta kredytu oraz kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego. Wniosek o wszczęcie postępowania w imieniu klienta banku złożyła adwokat Aneta Majkowycz, wspólnik zarządzajacy w naszej kancelarii.

Postępowanie toczy się pod sygn. RGD.405.9.2021.