Blog

40 000 EUR odzyskane od cypryjskiego brokera

40 000 euro – taką kwotę odzyskaliśmy dla naszego klienta od jednej z cypryjskich firm inwestycyjnych.

Nasz klient kilka miesięcy temu poczynił za namową pracowników brokera nietrafione inwestycje na kwotę kilkudziesięciu tysięcy euro. Następnie klient poprosił nas o pomoc w odzyskaniu środków.

Na skutek skargi wystosowanej do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, którą przygotowała adwokat Aneta Majkowycz oraz zainicjowania procesu reklamacyjnego u brokera, udało się dojść do porozumienia z firmą inwestycją, czego efektem było podpisane porozumienie opiewające na kwotę 40 000 euro.

Cały proces był prowadzony w języku angielskim przed cypryjskimi organami nadzoru oraz firmą inwestycją.

Ponieważ zawarte porozumienie zawiera klauzulę poufności nie możemy informować o innych szczegółach sprawy.